07 March 2014

Darjah Kebesaran Negeri PerakKUASA-KUASA MENGURNIAKAN PENGANUGERAHAN

Di dalam undang-undang tubuh kerajaan Negeri Perak Darul Ridzuan, bahagian kedua bab X(a) Tercatit kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan mempunyai milik pancuran kemuliaan(FOUNTAIN OF HONOURS) budibicara (prerogatives) yang mutlak.

Bab XXV Undang-undang tubuh kerajaan Perak Darul Ridzuan bahagian kedua seterusnya menerangkan:

 "Maka Raja Pemerintah itu ialah pancuran semua kemuliaan-kemulian dan darjat-darjat  dalam negeri ini dan Bagindalah seorang sahaja yang boleh mengurniakan gelaran-gelaran dan darjat-darjat dan mengadakan pangkat-pangkat dan pingat-pingat kemuliaan dan darjat, samada gelaran-gelaran,darjat-darjat,pangkat-pangkat atau pingat-pingat itu telah sedia ada atau tidak terlebih dahulu di kurniakan atau diadakan.

Tetapi hendaklah di isyaratkan sebelum mana-mana gelaran, darjat,pangkat atau pingat baharu dilembagakan atau apa-apa lantikan kepada gelaran atau darjat yang sedemikian itu  diperbuat, patutlah diminta nasihat Dewan Negara itu dan jikalau sekiranya perlembagaan bagi mana-mana gelaran, darjat, pangkat atau pingat mengenai perbelanjaan daripada hasil negeri, maka hendaklah perbelanjaan yang sedemikian itu di persetujui oleh Dewan Perhimpunan Undangan.

The Most Esteemed Royal Family Order (Darjah Kerabat di-Raja Yang Amat di-Hormati):founded by SULTAN Sir YUSUF IZZ UD-DIN RATHIU'LLAH SHAH GHAFARU'LLAHULAHU (1948–1963) on 12th December 1957. Awarded in one class only (DK), conferred on members of the Perak and foreign Royal houses.

The Most Esteemed Perak Family Order of Sultan Azlan Shah (Darjah Kerabat Sri Paduka Sultan Azlan Shah Perak Yang Amat di-Hormati): founded by SULTAN AZLAN MUHIBBUDDIN SHAH IBNI ALMARHUM
SULTAN YUSSUF IZZUDDIN SHAH GHAFARULLAHU-LAH (1984-present
)
in 2000. Conferred on members of the Perak and foreign Royal Houses and for distinguished services to the Sultan. Awarded in a superior class (Darjah Kerabat Sultan Azlan-DKSA - restricted to Royalty), and an ordinary class (Datuk Sri Paduka Sultan Azlan-SPSA)

The Most Illustrious Order of the Perak Sword of State "Cura Si Manja Kini" (Darjah Kebesaran Negeri Perak Yang Amat Mulia Cura Si Manja Kini): founded by SULTAN IDRIS II AL-MUTAWAKIL ALLAHAHI SHAH AFIFU’LLAH (1963-1984) on 15th September 1969. Awarded in three classes (1. Grand Knight or Datuk Sri -SPCM, 2. Knight or Datuk -DPCM, and 3. Commander or Paduka-PCM). A fourth class (4. Member or Ahli-ACM) was instituted on 19th April 1989.

The Most Valliant Order of the Perak State Kris "Taming Sari" (Darjah Kebesaran Taming Sari Negeri Perak Yang Amat Perkasa): founded by SULTAN IDRIS II AL-MUTAWAKIL ALLAHAHI SHAH AFIFU’LLAH (1963-1984) in 1977. Awarded to military and police personnel in six classes (1. Datuk Sri Panglima-SPTS, 2. Datuk Pahlawan-DPTS, 3. Pirwira (Paduka)-PTS, 4. Hulubalang-HTS, 5. Kshatriya-KTS, and 6. Perajurit (Ahli)-ATS

The Most Illustrious Order of the Perak State Crown (Darjah Kebesaran Mahkota Negeri Perak Yang Amat Mulia): founded by SULTAN Sir YUSUF IZZ UD-DIN RATHIU'LLAH SHAH GHAFARU'LLAHULAHU (1948–1963)  on 12th December 1957. Awarded in four classes (1. Knight Grand Commander or Datuk Sri Paduka-SPMP, 2. Knight Commander or Datuk Paduka-DPMP, 3. Commander or Paduka-PMP, and 4. Member or Ahli-AMP).

The Conspicuous Gallantry Medal (Pingat Keberanian Handal): instituted by SULTAN Sir YUSUF IZZ UD-DIN RATHIU'LLAH SHAH GHAFARU'LLAHULAHU (1948–1963) on 15th January 1951 as a reward for conspicuous gallantry and heroism. Awarded in a single class, originally a silver medal similar to the design of the PPT but now a four-pointed enamelled star (PKH). Bars may be awarded to signify subsequent acts of gallantry.
 The Distinguished Conduct Medal (Pingat Pekerti Terpilih): instituted by SULTAN Sir YUSUF IZZ UD-DIN RATHIU'LLAH SHAH GHAFARU'LLAHULAHU (1948–1963) on 15th January 1951 to reward conspicuous bravery. Awarded in a single class, bronze medal (PPT). Bars may be awarded to signify subsequent acts of bravery.

The Meritorious Service Medal (Pingat Jasa Kebaktian): instituted by SULTAN Sir YUSUF IZZ UD-DIN RATHIU'LLAH SHAH GHAFARU'LLAHULAHU (1948–1963) on 15th January 1951 to reward meritorious public service in state employ. Awarded in a single class, bronze medal (PJK).

The Long Service Medal (Pingat Lama Perkhidmatan): instituted by SULTAN IDRIS II AL-MUTAWAKIL ALLAHAHI SHAH AFIFU’LLAH (1963-1984) on 15th September 1969 to reward long service in state employ of at least twenty-five years continuous duration. Awarded in a single class, bronze medal (PLP).


Darjah Kebesaran Negeri Perak, setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan akan dikurniakan kepada rakyat Malaysia yang berjasa kepada Negeri Perak khasnya dan Negara Malaysia amnya dengan Darjah-darjah Kebesaran Negeri Perak. Tujuan kurniaan ini adalah seperti berikut:
  • Untuk menghargai perkhidmatan cemerlang mereka, sama ada pegawai-pegawai kerajaan atau orang-orang awam.
  • Untuk menghargai perkhidmatan gagah berani oleh ahli-ahli pasukan bersenjata atau orang-orang awam.
  • Untuk mengurniakan Pingat-pingat bagi khidmat berbakti dan khidmat perkasa untuk ahli-ahli pasukan bersenjata, polis dan pasukan-pasukan sukarela.
DARJAH-DARJAH KEBESARAN DAN PINGAT-PINGAT
Darjah-darjah Kebesaran yang akan dikurniakan kepada orang-orang yang tersebut di atas kerana perkhidmatan cemerlang kepada Negeri Perak khasnya, dan Malaysia amnya, adalah seperti berikut:-

DARJAH KERABAT YANG AMAT DIHORMATI ( D.K. )
Kurniaan dikhas kepada Raja Pemerintah, Raja Permaisuri dan Bakal Sultan Negeri Perak.

DARJAH KERABAT SERI PADUKA SULAN AZLAN SHAH PERAK YANG DIHORMATI ( D.K.S.A. )
Kurniaan dikhas kepada ahli-ahli keluarga Diraja.

DARJAH KEBESARAN SERI PADUKA SULTAN AZLAN SHAH PERAK YANG AMAT DIMULIA (S.P.S.A.)
Darjah kebesaran yang bergelar "Dato' Seri DiRaja" dikurniakan sebagai suatu penghormatan yang amat istimewa, mempunyai kedudukan yang amat berpengaruh dan bertanggungjawab.

DARJAH YANG AMAT MULIA PADUKA CURA SI MANJA KINI:
Ini ialah Darjah Kebesaran yang utama bagi kebaktian dan bertujuan bagi menghargai perkhidmatan-perkhidmatan cemerlang kepada Negeri Perak khasnya dan Malaysia amnya. Darjah ini mempunyai empat peringkat. Nama tiap-tiap peringkat dan jumlah had ramainya ahli-ahli bagi satu-satu peringkat adalah seperti berikut:-

DARJAH SERI PADUKA CURA SI MANJA KINI ( S.P.C.M. )
Darjah kebesaran yang bergelar "Dato' Seri" Peringkat Pertama dikurniakan sebagai suatu kehormatan yang istimewa menandakan rekod kejayaan besar yang telah dicapai dan kepada mereka yang telah menyumbangkan perkhidmatan yang cemerlang kepada negeri ini. Penganugerahan Peringkat Pertama ini adalah terhad kepada 30 penerima sahaja.

Kolar bagi Pangkat Pertama Darjah ini ialah Lambang Negeri yang bersambung dengan Lambang Senjata di-Raja Bintangnya mempunyai lapan penjuru yang disalut perak dengan bayangan, bergaris pada pusat 8.9 sentimeter, di tengah-tengahnya timbul dengan lambang senjata di Raja dan cogankata Darjah "KEPADA ALLAH BERSERAH". Selepang yang dipakai bersama dengan Darjah ini ialah berwarna putih, hijau tua dan kuning dengan jejalur yang seimbang dengan kelebarannya dan berbeza mengikut Pangkat Darjah ini.
DARJAH DATO' PADUKA CURA SI MANJA KINI ( D.P.C.M. )
Peringkat Kedua Darjah Kebesaran Cura Si Manja Kini dikurniakan kepada pegawai-pegawai kerajaan dalam kumpulan pengurusan dan profesional dan telah mencapai sekurang-kurangnya Gred 54.

Darjah Pangkat Kedua ini tiada mempunyai kolar tetapi bintang adalah sama dengan Pangkat Pertama kecuali garisan pusatnya ialah 7.6 sentimeter. Lencana Darjah ini juga sama dengan Bintang Darjah kecuali saiznya adalah terlebih kecil dari lencana pangkat yang lebih tinggi. Penganugerahan peringkat kedua ini adalah terhad kepada 70 orang sahaja dan penerimanya menikmati dengan panggilan Dato'.
DARJAH PADUKA CURA SI MANJA KINI ( P.C.M. )
Dikurniakan kepada pegawai-pegawai kerajaan dalam kumpulan pengurusan dan profesional yang menyandang pangkat tidak rendah dari Gred 2 atau setaraf dengannya; dan kepada anggota-anggota pasukan tentera dan polis yang berpangkat Kolonel (Tentera Darat), Kapten (tentera Laut, Kolonel Udara (Tentera Udara), Penolong Pesuruhjaya (Pasukan Polis) dan ke atas.

Kurniaan Darjah Paduka Cura Si Manja Kini (P.C.M.) diberi kepada mereka yang berkelayakan lebih mutunya daripada Darjah Paduka Mahkota Perak. Penerima penganugerahan ketiga ini terhad kepada 100 orang sahaja.
DARJAH AHLI CURA SI MANJA KINI ( A.C.M. )
Peringkat Ke-4 Darjah Kebesaran Cura Si Manja Kini dan dikurniakan kepada mereka yang telah memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada negeri dan kepada pegawai-pegawai kerajaan sekurang-kurangnya dalam kumpulan pengurusan dan profesional Gred 41.

Dikurniakan kepada anggota-anggota pasukan tentera dan polis yang berpangkat Leftenan Kolonel (Tentera Darat), Komander (tentera Laut), Leftenan Kolonel Udara (tentera Udara), Penguasa (Pasukan Polis) dan ke atas.

Darjah Paduka Cura Si Manja Kini adalah terkanan daripada Darjah bagi kelas yang sama daripada Darjah Paduka Mahkota Perak dan walaupun kelayakan bagi Darjah Cura Si Manja Kini sama dengan kelayakan Paduka Mahkota Perak, kurniaan kepada Darjah Paduka Curi Si Manja Kini hendaklah berdasarkan pada kelayakan yang lebih bermutu daripada kelayakan Darjah Paduka Mahkota Perak.
DARJAH YANG AMAT PERKASA TAMING SARI
Darjah Yang Amat Perkasa Taming Sari diwujudkan dalam enam tingkatan pangkat dan bertujuan untuk dikhaskan kepada anggota-anggota Pasukan Bersenjata dan Polis yang berkhidmat mempertahankan keselamatan negara. Dengan adanya Darjah Kebesaran ini, maka semua anggota Pasukan Bersenjata dan Polis tidak lagi didtimbangkan bagi kurniaan Darjah-darjah Kebesaran yang sedia ada iaitu Cura Si Manja Kini dan Darjah Mahkota Perak.

Darjah Kebesaran Taming Sari Negeri Perak Yang Amat Perkasa dibahagikan kepada enam peringkat Darjah:-

DARJAH DATO' SERI PANGLIMA TAMING SARI ( S.P.T.S. )
Dikurniakan kepada anggota-anggota pasukan tentera yang berpangkat Leftenan Jeneral ke atas dan kepada anggota-anggota pasukan polis yang berpangkat Timbalan Ketua Polis Negara ke atas. Terhad kepada 10 penerima sahaja dengan panggilan Dato' Seri Panglima.
DARJAH DATO' PAHLAWAN TAMING SARI ( D.P.T.S. )
Penerima darjah ini terhad kepada 30 sahaja dan menikmati dengan panggilan Dato' Pahlawan. Dikurniakan kepada anggota-anggota pasukan tentera yang berpangkat Brigedier Jeneral hingga Mejar Jeneral dan kepada anggota-anggota pasukan polis yang berpangkat Penolong Kanan Pesuruhjaya hingga Timbalan Pesuruhjaya.
PERWIRA TAMING SARI ( P.T.S. )
Terhad kepada 75 penerima dan dikurniakan kepada Pegawai Tentera berpangkat Mejar hingga Kolonel dan Pasukan Polis yang berpangkat Timbalan Penguasa Polis hingga Penolong Pesuruhjaya Polis.
HULUBALANG TAMING SARI ( H.T.S. )
Terhad kepada 100 penerima dan dikurniakan kepada Pegawai Tentera berpangkat Leftenan Muda hingga Kapten dan Pasukan Polis yang berpangkat Inspektor hingga Penolong Penguasa Polis.

KESATRIA TAMING SARI ( K.T.S. )
Bilangan penerima tidak terhad dan dikurniakan kepada Pegawai Tentera yang berpangkat Sarjan hingga Pegawai Waran dan Pasukan Polis dari Sarjan hingga Sub-Inspektor.

PERAJURIT TAMING SARI ( A.T.S )
Bilangan penerima tidak terhad dan dikurniakan kepada yang berpangkat Prebet hingga Kopral di dalam kedua-dua Tentera dan Polis.

KOLAR Darjah ini ialah sumbangan Keris Darjah, Daun Lambang Darjah dan Bintang Kebesaran di-Raja. Bintang Pangkat Pertama dan Pangkat Kedua Darjah ini adalah sama dari segi rupa kecuali saiznya sahaja yang berbeza. Bintangnya ialah bintang lapan penjuru disalut perak dengan bayangan, bergaris 8.9 sm (7.6 sm bagi Bintang Pangkat Kedua Darjah) dengan dikelilingi garisan merah yang mana di tengahnya berwarna putih, timbul dengan Keris Taming Sari dan sarungnya. Lambangnya bertulis dalam tulisan jawi 'KEPADA ALLAH DAN NEGARA". Pada sebelah atas hulu yang timbul ialah Pedang Cura Si Manja Kini disalut dengan Bintang Kebesaran di-Raja.

Lencana Darjah ini ialah ukiran sejambak daun dibuat daripada perak, di tengah-tengahnya ialah merah di mana diselitkan Keris Taming Sari dan sarungnya. Di bahagian atasnya ialah ukiran reben putih yang dibuat daripada perak dan diukir cogankata Darjah. Lencana ini digantung di leher dengan KOLAR Darjah lebarnya 5 sm.

SELEPANG yang dipakai berwarna putih, kuning, merah dan hijau. Kelebaran bagi Selepang Pangkat Pertama ialah 9.5 sm dan 8.9 sm bagi Pangkat Kedua, dengan jejalur warna yang seimbang.

DARJAH YANG AMAT MULIA PADUKA MAHKOTA PERAK
Darjah ini mempunyai empat peringkat:-

DARJAH SERI PADUKA MAHKOTA PERAK ( S.P.M.P. )
Dikurniakan kepada anggota-anggota pasukan tentera yang berpangkat Leftenan Jeneral ke atas dan kepada anggota-anggota pasukan polis yang berpangkat Timbalan Ketua Polis Negara ke atas. Terhad kepada 10 penerima sahaja dengan panggilan Dato' Seri Panglima.
DARJAH DATO' PADUKA MAHKOTA PERAK ( D.P.M.P. )
Peringkat Kedua Darjah Kebesaran Mahkota Perak. Syarat-syarat penerimaannya sama dengan kelayakan D.P.C.M. Penerima darjah ini terhad kepada 100 ahli, adalah dimaksudkan bagi mereka yang mempunyai kedudukan tinggi yang terkenal kepada perkhidmatan cemerlangnya kepada Negeri ini dalam apa-apa jua lapangan kehidupan. Untuk melayakkan mendapat kurniaan ini maka lazimnya mereka mestilah mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang-bidang kegiatan tertentu dengan menggunakannya bagi kebaikan Negeri. Untuk melayakkan mendapat pertimbangan maka kakitangan-kakitangan awam lazimnya mestilah di dalam Bahagian I dalam Perkhidmatan Awam dan telah mencapai sekurang-kurangnya pangkat Tingkatan Tertinggi 'F'.
DARJAH PADUKA MAHKOTA PERAK ( P.M.P. )
Darjah ini terhad kepada 175 ahli, adalah dimaksudkan sebagai kurniaan kepada mereka yang telah banyak memberikan jasa kepada Negeri ini, yang mana walaupun tidak sebegitu tinggi mutunya, sebagai dikehendaki bagi Peringkat Kedua, tetapi boleh dianggap sebagai luar biasa, dengan erti kata telah menjalankan tugas yang amat sukar dengan jayanya ataupun pekerjaan yang berat telah dilakukan semenjak beberapa lama dengan cemerlangnya. Berkenaan dengan kakitangan kerajaan, maka kurniaan-kurniaan itu boleh diberikan kepada pegawai Bahagian I yang menyandang pangkat tidak kurang dari Tingkatan Tertinggi 'G'.
DARJAH AHLI MAHKOTA PERAK ( A.M.P. )
Peringkat Ke-4 Darjah Kebesaran Mahkota Perak dikurniakan kepada pegawai-pegawai kerajaan sekurang-kurangnya dalam kumpulan pengurusan dan profesional Gred 41 yang berkebolehan istimewa dan kepada mereka yang telah memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada negeri.

Dikurniakan kepada anggota-anggota pasukan tentera dan polis yang berpangkat Kapten dan Mejar (Tentera Darat), Leftenan dan Leftenan Komander (Tentera Laut), Kapten Udara dan Mejar Udara Udara (Tentera Udara), Penolong Penguasa dan Timbalan Penguasa (Pasukan Polis). Darjah ini terhad kepada 450 penerima sahaja.

Bagi Darjah Kebesaran Negeri Perak Yang Amat Mulia Mahkota Perak, KOLAR Darjah ini adalah sama dengan KOLAR Darjah Kebesaran Negeri Perak Yang Amat Mulia Cura Si Manja Kini kecuali tulisan jawinya ialah dengan huruf "YUSOF" sementara, BINTANGnya hanya bergaris pusat 7.6 sm dan cogankatanya ialah "TAUFIK KEPADA ALLAH".

SELEPANG yang dipakai bersama dengan Darjah ini pula berwarna putih, kuning dan hitam dengan jejalur yang seimbang dengan kelebarannya dan berbeza mengikut Pangkat Darjah.
PINGAT KEBERANIAN HANDAL / PEKERTI TERPILIH / JASA KEBAKTIAN /LAMA PERKHIDMATAN ( P.K.H., P.P.P., P.J.K., P.L.P. )
Peraturan-peraturan berkenaan dengan kurniaan Pingat-pingat ini adalah seperti berikut:-

PINGAT KEBERANIAN HANDAL ( P.K.H )
Tidak terhad. Pingat ini boleh dikurniakan kepada barang siapa jua yang telah melakukan, dalam Negeri Perak, sesuatu keberanian yang tersangat handal dan keberanian itu dilakukan dalam keadaan yang mendatangkan bahaya yang besar kepada dirinya.
PINGAT PEKERTI TERPILIH ( P.P.T. )
Tidak terhad. Pingat ini boleh dikurniakan kepada barang siapa jua yang telah melakukan, dalam Negeri Perak, satu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang bersifat cemerlang dan berani.
PINGAT JASA KEBAKTIAN ( P.J.K. )
Tidak terhad. Pingat ini boleh dikurniakan kepada barang siapa jua yang telah berbuat jasa yang cemerlang kepada Negeri selain daripada keberanian handal iaitu perkhidmatan yang berupa daya utama dan setia dalam menjalankan kewajipan, termasuk perkhidmatan yang lama dengan menunjukkan kebolehan yang luar biasa, jasa kebaktian dan kelakuan yang memberi contoh teladan.
PINGAT LAMA PERKHIDMATAN ( P.L.P. )
Tidak terhad. Pingat ini boleh dikurniakan kepada barang siapa jua yang telah memberi perkhidmatan yang cemerlang dengan lama dan taat setia kepada Negeri Perak tidak kurang daripada 25 tahun. Perkhidmatan itu telah dibuktikan dengan daya usaha dan kesetiaan dalam menjalankan tanggunggjawabnya yang menunjukkan kebolehan yang luar biasa dan boleh menjadi teladan.
PENGURNIAAN KEPADA BUKAN WARGANEGARA
Darjah-darjah Kebesaran yang dikurniakan kepada bukan Warganegara Malaysia akan dikurniakan dengan secara kehormat sahaja.

Darjah Kebesaran Negeri Selangor Darul Ehsan

DARJAH KERABAT (D.K.) YANG AMAT DIHORMATI
Darjah Kelas Pertama


Darjah Kerabat (D.K.) Yang Amat Dihormati ini merupakan Darjah Kebesaran yang tertinggi sekali di Negeri Selangor Darul Ehsan. Darjah Kebesaran ini telah dizahirkan pada tahun 1961.  Ia mengandungi seutas Kalung, Lencana Kalung, Bintang Darjah, Selepang dan Lencana Selepang.

Darjah ini dikurniakan kepada kaum Kerabat Diraja di Malaysia.  Di samping itu ia juga dianugerahkan kepada raja-raja negara lain sebagai tanda penghormatan dan persahabatan yang akrab dengan Baginda. Bilangan maksima keseluruhan keahlian Darjah ini ialah 25 orang.

Mengenai kalung :

Kalung Darjah Kerabat (D.K.) Yang Amat Dihormati diperbuat daripada logam yang bersadurkan emas 101.6 sm panjang yang dipakai sama labuhnya di bahagian hadapan dan belakang, mengandungi 14 karangan mata rantai yang bersambungan. Dua mata rantai di tengah-tengah mempunyai ukiran lambang Negeri Selangor di atas bulan sabit. Mata rantai yang lain berbentuk bujur telur. Ukiran yang tertera di atasnya ialah gubahan daun kelapa melingkungi dua bilah keris bersilang, berselang-seli dengan gubahan daun kelapa melingkungi bulan sabit.

Bintang Darjahnya mempunyai lima pecahan. Ia diperbuat dari logam yang bersadurkan emas. Kulitnya dicanai dengan permata berbaris. Di tengah-tengahnya terdapat mahkota dan lambang Negeri Selangor Darul Ehsan yang beralaskan enamel merah nipis.

Ia dikelilingi oleh gubahan daun kelapa yang timbul. Lencana Darjahnya adalah merupakan bintang yang mempunyai lima pecahan. Ia berukuran 7.62 sm. Ia diperbuat dari logam yang bersadurkan emas. Mahkota dan lambang Negeri Selangor Darul Ehsan tertera di tengah-tengahnya. Lencana ini beralaskan enamel merah nipis berbayang serta dilingkungi gubahan daun kelapa yang timbul. Lencana ini terlekap di atas bintang yang mempunyai sepuluh pecahan bersadurkan perak.
DARJAH KERABAT SELANGOR KEDUA (D.K. II)

Darjah Kerabat Selangor Kedua (D.K. II) ini merupakan Darjah Kebesaran dan pengurniaan yang kedua tertinggi di Negeri Selangor Darul Ehsan. Darjah Kebesaran ini telah dizahirkan pada tahun 1977. Ia mengandungi seutas Kalung, Lencana Kalung, Bintang Darjah, Selepang dan Lencana Selepang.

Kalung Darjahnya diperbuat daripada logam bersadurkan emas dan merupakan 14 karangan mata rantai. Lambang Negeri Selangor di atas bulan sabit tertera pada mata rantai di tengah-tengah. Mata rantai yang lain berbentuk bulat. Di permukaannya terukir keris bersilang, berselang-seli dengan mata rantai yang mengandungi perkataan Allah dalam huruf jawi.

Bintang Darjah berwarna keemasan. Di permukaannya terdapat gubahan daun kelapa yang timbul.

Lencana Darjahnya berwarna enamel keemasan dan gubahan daun kelapa yang timbul berwarna enamel merah.

Selepangnya diperbuat daripada kain sutera selebar 101.6mm. Ia mempunyai dua jalur merah di tengahnya dan dipakai di atas bahu sebelah kiri melintang ke bawah sebelah pinggang kanan.

Darjah Kerabat Selangor Kedua (D.K. II) ini dikurniakan kepada kaum Kerabat Diraja di Malaysia. Ia juga dikurniakan sebagai tanda penghormatan kepada Putera-Putera Raja Negara Asing sebagai tanda penghormatan dan hubungan silaturrahim dengan Baginda Sultan. Penyandang-penyandang jawatan tinggi yang telah menyumbang jasa dan bakti yang cemerlang kepada Baginda Sultan atau Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan juga layak dipertimbangkan untuk menerima Kurniaan ini.  DARJAH KEBESARAN SERI PADUKA MAHKOTA SELANGOR (S.P.M.S.)
DARJAH KELAS PERTAMA
Darjah Kebesaran S.P.M.S. ini dizahirkan dalam tahun 1961. Ahli kehormat Darjat Kebesaran Seri Paduka Mahkota Selangor biasanya terdiri daripada Putera-Puteri Diraja, Pemerintah-Pemerintah dan Ketua-ketua Negara Asing.  Bilangan kuota bagi Ahli yang dikurniakan Darjah Kebesaran Kelas Pertama ini ialah 2 orang pada satu-satu masa dan bilangan maksima keseluruhannya ialah 40 orang.

Ahli-ahli yang menerima kurniaan ini berhak menggunakan gelaran "Dato' Seri" pada pangkal namanya bagi Ahli Lelaki,"Datin Paduka Seri" kepada Ahli Wanita.  Isteri Ahli-ahli lelaki menggunakan gelaran "Datin Seri" pada pangkal namanya, manakala suami kepada Ahli Wanita tidak berhak menggunakan apa-apa gelaran.  Gelaran "Dato Seri" ini adalah gelaran baru yang telah diluluskan dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bertarikh 23 Disember 1998 atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor.  Sebelum ini gelaran bagi penerima kurniaan tersebut ialah "Dato" bagi Ahli Lelaki dan "Datin Paduka" bagi Ahli Wanita serta "Datin bagi isteri Ahli-ahli Lelaki.

Darjah Kebesaran ini dikurniakan kepada kaum kerabat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor serta orang-orang perseorangan yang berjawatan tinggi dan telah menyumbangkan bakti cemerlang kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor serta Kerajaan Baginda. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor juga berhak mengurniakan Darjah Kebesaran ini kepada sesiapa sahaja yang Baginda anggap layak dan sesuai untuk menerima penghargaan dan rasa kemesraan yang paling tinggi daripada Baginda.

Kalungnya diperbuat daripada logam yang bersadurkan perak dan enamel, sepanjang 100.6 sm dan dipakai sama labuhnya di bahagian hadapan dan belakang. Kalung ini mempunyai 14 karangan mata rantai yang bersambungan. Dua mata rantai tengah mengandungi dua rangka Bendera Negeri Selangor yang dicantumkan dengan bulan sabit dan bintang dihiasi di sebelah kiri kanannya dengan dua rangkai daun getah. Kesemua gubahan ini daripada enamel.

Manakala 12 mata rantai, berbentuk bulat dan dihiasi dengan jambangan daun kelapa di sekelilingnya. Karangan-karangan ini diatur ke dalam empat pasang, setiap pasang mengandungi tiga jenis karangan rantai yang berlainan gubahannya iaitu satu mengandungi perkataan Selangor dalam huruf jawi, yang keduanya mengandungi dua pelepah daun kelapa yang bersilang, dan yang ketiganya mengandungi bulan sabit dan bintang. Tiap-tiap satu gubahan ini beralaskan logam enamel merah nipis yang berbayang.

Bintang Darjahnya diperbuat daripada logam yang bersadurkan perak, ukuran garisan mukanya ialah 6.985 sm dan mempunyai lima pecahan yang timbul, lengkap dengan bulatan-bulatan di hujung setiap pecahan ini, dan diperbuat daripada logam enamel merah. Di tengah-tengah Bintang ini terdapat pula satu bulatan berukuran garisan muka 3.175 sm yang mengandungi Lambang Negeri Selangor dengan bertalarbelakangkan enamel kuning.

Lencananya diperbuat daripada logam yang bersadurkan perak, berpecah lima dan dihiaskan sama seperti Bintang Darjah. Di antara pecahan-pecahannya juga dihiaskan dengan ukiran Lambang Negeri Selangor di atas tanah enamel merah. Lencana ini diperbuat supaya dapat digantung pada Kalung atau Selepang.

Selepangnya diperbuat daripada kain sutera merah selebar 10.16 sm dengan satu jalur berwarna kuning selebar 2.54 sm di tengah-tengahnya. Ianya dipakai dari atas bahu sebelah kanan melintang ke bawah ke sebelah pinggang kiri.

Bagi Ahli Wanita pula alat-alat Darjah Kebesaran ini adalah sama kecuali Kalungnya ialah 78.74 sm panjang tanpa dua karangan mata rantai di tengah-tengahnya kalung Ahli Lelaki. Tujuan perbezaan ini ialah agar ianya dapat dipakai dengan digantungkan di leher, manakala selepangnya selebar 5.715 sm sahaja.DARJAH KEBESARAN DATO`SETIA-SULTAN SHARAFUDDIN IDRIS SHAH (S.S.I.S.)
Darjah Kelas Pertama

Darjah Kebesaran ini dizahirkan pada tahun 2002. Bilangan kuota bagi Ahli yang dikurniakan Darjah Kebesaran Kelas Pertama ini lazimnya 2 orang pada satu-satu  masa dan bilangan maksima keseluruhannya ialah 40 orang.

Ahli Lelaki yang menerima kurniaan ini berhak menggunakan gelaran "Dato' Setia" dan Ahli Wanita yang menerima kurniaan ini berhak menggunakan gelaran "Datin Paduka Setia" manakala isteri kepada Ahli Lelaki diberi gelaran "Datin Setia". Suami kepada Ahli Wanita tidak berhak menggunakan apa-apa gelaran.

Kalung Darjah Kebesaran ini dibuat daripada logam perak yang bersadurkan emas 132 sm panjang dipakai sama labuhnya di bahagian hadapan dan belakang dan mengandungi 14 karangan yang bersambungan, dua (2) karangan di tengah yang mengandungi Bendera-bendera Negeri, diletak bersilang, diperbuat daripada logam yang bersalut enamel, di permukaannya terdapat 12 mata rantai yang mempunyai 2 bentuk, iaitu 6 daripadanya berbentuk bulat dan 6 lagi berbentuk segi sembilan. Enam (6) mata rantai bentuk bulat mengandungi tulisan khat "Sultan Idris Shah" manakala 6 mata rantai berbentuk segi sembilan mengandungi tulisan khat "Selangor Darul Ehsan". Mata-mata rantai ini disusun secara berselang-seli.

Bintang Kebesaran ini berbentuk bintang berpenjuru sembilan berukuran 9 sm garis pusat dan setiap penjuru bintang diperbuat daripada logam perak bersadur emas yang permukaannya berpotongan berlian. Manakala bahagian tengah Bintang mengandungi tulisan khat dan rumi "Sultan Idris Shah Selangor" berlatarbelakangkan enamel merah hati.

Lencana Darjah Kebesaran ini adalah sama seperti rekabentuk bintang tetapi ukurannya kecil sedikit iaitu 6 sm garis pusat. Bahagian tengah Lencana berbentuk bujur berukuran 2.07 sm lebar dan 3.05 sm tinggi serta mempunyai Lambang Diraja berlatarbelakangkan enamel merah hati dengan tulisan rumi "Sultan Idris Shah Selangor". Di bahagian atas Lencana terdapat bentuk Mahkota "D.Y.M.M. Sultan" berukuran 2.2 sm tinggi. Lencana ini direkabentuk supaya ianya boleh digantungkan daripada rantai kalun atau selepang.

Selepang Darjah Kebesaran ini diperbuat daripada kain sutera kuning selebar 11.7 sm dan mengandungi jalur merah berukuran 0.3 sm lebar di bahagian tepinya. Selepang ini dipakai di atas bahu kanan melintang ke bawah ke sebelah pinggang kiri. Bagi Ahli Wanita pula rekabentuknya adalah sama seperti Selepang Ahli Lelaki kecuali ukurannya adalah selebar 7.7 sm dan mengandungi jalur merah berukuran 0.2 sm lebar di setiap bahagian tepinya.
DARJAH KEBESARAN DATO` PADUKA MAHKOTA SELANGOR (D.P.M.S.)
Darjah Kelas Kedua

Kelayakan penerima Darjah Kebesaran ini adalah sama dengan penerima Darjah Kebesaran Seri Paduka Mahkota Selangor. Darjah kebesaran ini dizahirkan dalam tahun 1961. Bilangan kuota bagi Ahli yang dikurniakan Darjah Kebesaran ini ialah tidak lebih daripada 20 orang pada satu-satu masa dan bilangan maksima keseluruhannya ialah 600 orang.

Ahli-ahli yang menyandang kurniaan ini berhak menggunakan gelaran "Dato' " bagi Ahli Lelaki, "Datin Paduka" bagi Ahli Wanita dan "Datin" bagi isteri Ahli Lelaki. Suami kepada Ahli Wanita tidak berhak menggunakan apa-apa gelaran.

Bentuk dan ukuran Lencananya adalah sama dengan Lencana Darjah S.P.M.S. kecuali lambang yang tertera di atas latar belakang yang rata sebagai menggantikan lambang yang diukir di atas latar belakang enamel merah Darjah Kebesaran S.P.M.S.

Bintang Darjah Kebesaran ini adalah sama ukuran dan bentuknya dengan bintang Darjah Kebesaran S.P.M.S. tetapi tiada bintang perak pecahan lima.

Selepangnya diperbuat daripada kain sutera merah selebar 10 sm dengan jalur berwarna kuning selebar 2 sm di tengah-tengahnya dan dua jalur merah selebar 0.35 sm serta dua jalur kuning selebar 0.35 sm di kiri kanan jalur kuning di tengah-tengah Selepang. Ianya dipakai dari atas bahu sebelah kanan melintang ke bawah ke sebelah pinggang kiri.

Bagi Ahli Wanita pula Lencana dan Bintangnya sama seperti Lencana dan Bintang Ahli Lelaki.

Selepang Darjah Kebesaran ini, adalah sama seperti Selepang Ahli Lelaki tetapi lebarnya berukuran 5.7 sm dengan jalur berwarna kuning selebar 1.14 sm di tengah-tengahnya dan dua jalur merah selebar 0.19 sm serta dua jalur kuning selebar 0.19 sm di kiri kanan jalur kuning di tengah-tengah Selepang.

Selepang bagi kurniaan Darjah Kebesaran ini telah diluluskan pemakaiannya dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bertarikh 23 Disember 1998 atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor berkuatkuasa mulai 25 Februari 1999.DARJAH KEBESARAN DATO`-SULTAN SHARAFUDDIN IDRIS SHAH (D.S.I.S.)
Darjah Kelas Kedua
 Darjah Kebesaran ini sama taraf dengan Darjah Kebesaran Dato' Paduka Mahkota Selangor. Kelayakan penerima dikurniakan Darjah Kelas Kedua ini sama dengan mereka yang dikurniakan Darjah Kelas Pertama. Ianya dizahirkan pada tahun 2002. Bilangan kuota orang yang dikurniakan Ahli Darjah Kebesaran ini ialah tidak lebih daripada 20 orang pada satu-satu masa dan bilangan maksima keseluruhannya ialah 600 orang.

Ahli Lelaki yang menerima kurniaan ini berhak menggunakan gelaran "Dato' " dan Ahli Wanita pula berhak menggunakan gelaran "Datin Paduka" pada pangkal nama mereka. Isteri penerima Ahli Lelaki berhak menggunakan gelaran "Datin" manakala suami kepada Ahli Wanita tidak berhak menggunakan apa-apa gelaran.

Rekabentuk Darjah Kebesaran ini adalah sama seperti Darjah Kebesaran Kelas Pertama kecuali garis pusat Bintang Darjah Kebesaran berukuran 8 sm, manakala bahagian tengah Bintang mengandungi Lambang Diraja berlatarbelakangkan enamel berwarna hijau zamrud.

Lencana Darjah Kebesaran ini sama ukurannya seperti bentuk Lencana Darjah Kebesaran Kelas Pertama kecuali bahagian tengahnya berbentuk bujur berlatarbelakangkan enamel berwarna hijau zamrud.

Selepang Darjah Kebesaran ini sama bentuknya seperti Selepang Darjah Kebesaran Kelas Pertama kecuali ia diperbuat daripada kain sutera merah berukuran 11.7 sm lebar dan mengandungi jalur kuning berukuran 0.3 sm lebar di kiri kanan tepinya. 

  Garis Panduan Memohon

PANDUAN BAGI PENCALONAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
BIL
KRITERIA
SPMS
SSIS
DPMS
DSIS
1.                   
Penjawat
YAB. Menteri Besar
YAB Timb. MB
Y.B. Speaker
Ahli EXCO
Ahli EXCO
2.                   
I)  Pentadbiran
     (a)   Gred                                             Jawatan
Gred Utama Turus I, II & III
Gred Utama Turus I, II, III
Gred Utama          A, B & C
Gred Utama                     A, B & C
Gred I (54)

(b)  Umur
Melebihi 50 tahun
Melebih 50 tahun
Melebihi 45 tahun
Melebihi 45 tahun

(c)  Tempoh Khidmat

II)   Profesional
Hakim Mah. Persekutuan,  Hakim Mh. Rayuan
Hakim Mah. Persekutuan,   Hakim Mh. Rayuan
Hakim Mah. Persekutuan,    Hakim Mh. Rayuan
Hakim Mah. Persekutuan,   Hakim Mh. Rayuan

(a)  Gred Jawatan
Gred Khas A
Gred Khas A
Gred Utama B & C
Gred Utama B & C


(Tentera)     Penjawat 4 bintang
(Tentera)     Penjawat 4 bintang
Lt. Jen.
Lt. Jen.


KPN, TKPN, Pengerusi Eks. Sykt. Utama
KPN, TKPN, Pengerusi Eks.  Sykt. Utama
P/Jaya Polis
P/Jaya Polis


Prof. Khas A
Gred Utama A
Gred Utama B
Prof. Khas A
Gred Utama A
Gred Utama B
Prof. Gred Khas A, B & C
Prof. Gred Khas A, B & C
Pengarah Urursan Skt. Utama
Pengarah Urusan Sykt. Utama

(b)     Umur
Melebihi 50 tahun
Melebih 50 tahun
Melebihi 45 tahun
Melebihi 45 tahun

(c) Tempoh Khidmat
3.                   
Ahli Politik

(a)     Jawatan


ADUN
Ahli Parlimen
ADUN
Ahli Parlimen

(b)     Umur


Melebihi 45 tahun
Melebihi 45 tahun